Untitled Document

Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. jest organizatorem wycieczek krajoznawczych w różne strony ¶wiata. Od chwili powstania firmy, tj. od 1993 roku uczestnicy naszych wycieczek odwiedzili prawie 70 krajów na 6 kontynentach (m. in. RPA, Argentynę, Australię, USA, Kambodżę, Now± Zelandię, Brazylię). Programy naszych wycieczek powstaj± w Biurze w Gdańsku. Przy ich tworzeniu wykorzystujemy posiadane kontakty w odwiedzanych krajach oraz sugestie osób, które często z nami podróżuj±. Wieloletnie do¶wiadczenie pilotów i pracowników Biura zapewnia powodzenie realizacji naszych eskapad. Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. posiada wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Po¶redników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego nr 181 oraz turystyczn± gwarancję ubezpieczeniow± w Signal Iduna Polska TU S.A.
dyrektor BT Wojażer
Adam Pelc


Copyright © 2002-2016 BT Wojażer Sp. z o.o.

Przejazd autokarem z Gdańska. Zwiedzanie miasteczek i miejsc na Pomorzu ¦rodkowym, m. in. Bornego Sulinowo - dawnej bazy wojsk radzieckich.
Przejazd autokarem z Gdańska do Elbląga. Rejs z Elbl±ga do Buczyńca po rzece Elbląg, przez Jezioro Druzno i po Kanale Elbl±skim z 5 pochylniami.
Autokar z Gdańska. Cztery noclegi w hotelu w Szczecinie Poza zwiedzaniem miasta w programie wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego. ¦winouj¶cia i Cedyni.