Ze względu na ilość zgromadzonego materiału informacje o poszczególnych instytucjach na osobnych stronach
Rada dzielnicy | Klub "Cebulka" | Spółdzielnia mieszkaniowa i Klub "Sezamek" | Dom "Pod Cisem" | Szkoły i przedszkola
Untitled Document
18. maja 2003 w 13 dzielnicach Gdańska (na 30) odbyły się wybory do Rad Dzielnic. Z powodu niedostatecznej frekwencji wybory były nieważne na Stogach, w Nowym Porcie i w Chełmie (z dzielnicą Gdańsk Południe). W następujących dzielnicach udało się zmobilizować ponad 10% mieszkańców i wybrać Rady: Brzeźno, Kokoszki, Krakowiec - Górki Zachodnie, Letnica, Olszynka, Osowa, Rudniki, Strzyża, Wyspa Sobieszewska, Wzgórze Mickiewicza (patrz mapka).

W Brzeźnie o 15 mandatów ubiegało się 36 kandydatów. Przy frekwencji 11,99% (12 103 uprawnionych, 1 451 głosujących), wybrani zostali (w kolejności zdobytych głosów): Ireneusz Gordon (691), Wojciech Konkel (678), Alfons Drywa (599), Bogumiła Świder (592), Kazimierz Plichta (573), Bożenna Szabłowska (573), Bożena Kuczyńska (569), Mirona Klajn (554), Piotr Mazurek (517), Halina Krasucka (514), Bożena Bialk (509), Marta Kordońska (505), Wojciech Kempiński (464), Maciej Grzybowski (435) i Bartłomiej Gocek (427)


Rady dzielnic w Gdańsku - wybory 18. maja 2003 r. (brązowym kolorem zaznaczono dzielnice,
w których udało się wybrać Rady)


Rada wybrała Zarząd, który wygląda następująco:

Plichta Kazimierz - Przewodniczący Zarządu
Krasucka Halina - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Gordon Ireneusz - Przewodniczący Rady
Mazurek Piotr - Zastępca Przewodniczącego Rady

Siedziba Rady:
ul. Południowa 1, 80-513 Gdańsk
tel./fax 342-84-74

Dyżury radnych:
- poniedziałek 17.00-19.00
- czwartek 17.00-19.00

W pilnych sprawach można kontaktować się z przewodniczącym Rady, panem Kazimierzem Plichtą (503) 575-405

Dokumenty związane z działalnością Rady (ze strony www.gdansk.pl):

Wkrótce zostaną dodane informacje o osiągnięciach i bieżącej działalności Rady.