Prace naukowe i popularnonaukowe
 • Waldemar Nocny, Brzeźno - Najstarsze Kąpielisko Wybrzeża Gdańskiego, Gdańsk 2004.
  Długo zapowiadana monografia dzielnicy pióra gdańskiego historyka (a także wiceprezydenta Gdańska). Najlepsza i najbardziej wyczerpująca książka o Brzeźnie. Oprócz sporego działu historycznego, książka zawiera mnóstwo informacji o Brzeźnie współczesnym - między innymi o instytucjach oświatowych, inwestycjach, losach zabytkowych budowli. Można tu znaleźć także bardzo wyczerpującą bibliografię, spis brzeźnieńskich ulic z krótkimi notkami o ich patronach, wspomnienia mieszkańców dzielnicy i kilkanaście ciekawych tekstów zamieszczonych w przypisach.

 • Grzegorz Fortuna, Donald Tusk, Brzeźno, Nowy Port, Gdańsk 2004
  Po wydaniu V tomów albumu "Był sobie Gdańsk", Gdańska 1945 oraz Sopotu - panowie Tusk i Fortuna wzięli się za albumy poświęcone gdańskim dzielnicom. "Brzeźno i Nowy Port" jest trzecim albumem z tej serii (po Wrzeszczu oraz Oliwie i Jelitkowie). Zdjęć Brzeźna jest o wiele mniej niż Nowego Portu, ale w końcu i Brzeźno jest sporo mniejsze od sąsiedniej dzielnicy. W albumie jest około 30 zdjęć naszej dzielnicy w tym kilka wcześniej nigdzie niepublikowanych.

 • Ks. bp Zygmunt Pawłowicz, "Historia Parafii Św. Antoniego w Gdańsku - Brzeźnie"
  Niezwykle szczegółowa praca dotycząca wszystkich aspektów życia parafii pw. św. Antoniego w gdańskim Brzeźnie w latach 1929-1984 (m. in. bardzo dokładne kalendarium budowy koscioła, spis proboszczów wraz z notkami biograficznymi). Dodatkowo bardzo ciekawe rozdziały poświęcone historii Brzeźna oraz Polakom i polskim organizacjom w Brzeźnie w latach międzywojennych. Kilkadziesiąt zdjęć dokumentujących budowę kościoła, uroczystości i ludzi związanych z parafią - niestety dość słabej jakości.

 • Wojciech Konkel, Zarys dziejów kąpieliska w Brzeźnie, "Acta Cassubiana", t. V, Gdańsk 2003, s. 21-38.
  Ciekawy i wyczerpujący artykuł poświęcony dziejom Brzeźna z naciskiem położonym na historię kąpieliska. Informacje o brzeźnieńskich fortyfikacjach, parafii pw. św. Antoniego, komunikacji. 10 zdjęć, w tym dwa rzadko publikowane (kościół w 1926 r. i Szkoła Podstawowa nr 20 w 1945 r.).
  W przypisach obfita bibliografia - w tym źródła niemieckie i wspomnienia dawnych mieszkańców dzielnicy. Autor artykułu jest mieszkańcem Brzeźna.


 • Stankiewicz J., Szermer B., Gdańsk, Rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz powstanie zespołu Gdańsk-Sopot-Gdynia, Warszawa 1959.
  Sporo informacji o historii dzielnicy, kilka ciekawych map. Zawiera szczegółowy indeks.

 • Miasto jak ogród - Brzeźno, Polski Klub Ekologiczny, 2/1997.
  Nieregularny periodyk poświęcony różnym ekologicznym aspektom gdańskich dzelnic. Numer o Brzeźnie zawiera krótki szkic o historii dzielnicy pióra Andrzeja Januszajtisa, informacje o Parku Zdrojowym, wywiady z brzeźnieńskimi radnymi, sporo zdjęć.

 • Jerzy Samp, Miasto czterdziestu bram, Gdańsk 1996.
  Glosariusz gdański - kilkadziesiąt szkiców poświęconych Gdańskowi i jego dzielnicom. Mozaikowy wizerunek miasta sporządzony w oparciu o źródła naukowe, kroniki, relacje z podróży i wspomnienia dawnych gdańszczan. Brzeźnu poświęcony jest rozdział "Polubić Brzeźno" (s. 204-208) zawierający podstawowe fakty z historii dzielnicy oraz z nostalgią opisujący czasy, w których Brzeźno nazywane było "Małą Riwierą Bałtycką".

 • Historia Gdańska, pod red. Edmunda Cieślaka, V tomów, Gdańsk 1978-1997.
  Każdy z tomów zawiera szczegółowy indeks, który ułatwia wyszukiwanie informacji na temat Brzeźna.
Artykuły w gazetach
 • Ulica Gdańska, Mieczysław Abramowicz, 30 dni, nr 10-12 (36-38) 2001
  Artykuł o ulicach i placach noszących nazwę Gdańska - kilka zdań poświęconych ulicy Gdańskiej w Brzeźnie. 2 zdjęcia.

 • Bunkry nadmorskiego kurortu, Marcin Czynszak, 30 dni, nr 6 (56) 2004
  Artykuł o fortyfikacjach w Parku Brzeźnieńskim i o innych pozostałościach umocnień w dzielnicy. 5 zdjęć.

 • Widoki z bramą na świat, Tadeusz T. Gałuszko, 30 dni nr 4 (42) 2002
  Propozycje urzędzenia trasy spacerowej z parku brzeźnieńskiego do ujścia Wisły. Kilka zdjęć okolic ujścia.
Beletrystyka
 • Oskar-Tulla-Mahlke, śladami gdańskich bohaterów Güntera Grassa, Gdańsk 1993
  Dwujęzyczny (niemiecko-polski) przewodnik po Gdańsku widzianym oczami bogaterów Güntera Grassa. Autorami są studenci germanistyki UG. Brzeźnu poświęcony jest jeden rozdział, w którym znaleźć można m. in. mapkę współczesnej dzielnicy z zaznaczonymi nieistniejącymi obiektami zdrojowymi.
Fotografie, pocztówki
 • Pocztówki starego Gdańska, bez autora, miejsca i roku wydania
  Prawdopodobnie katalog wystawy gdańskich pocztówek, która odbyła się w 1997 roku w Dworze Artusa (zawiera mi.in. plan Brzeźna z lat 30-tych XX w. oraz reprodukcje 3 pocztówek: Dom Plażowy [ok. 1906] - rysunek, Dom Zdrojowy [ok. 1920] - fotografia, Plaża, fragment mola i Dom Plażowy [bez daty] - fotografia kolorowana.

 • Popiński P., Gdańsk na Starej Pocztówce, Gdańsk 1996
  Zawiera 2 pocztówki z Brzeźna: molo i plaża - widok na łazienki [1904], Dom Zdrojowy [ok. 1905].

 • Popiński P., Dawny Gdańsk na pocztówkach, Gdańsk 2000
  Zawiera 7 pocztówek z Brzeźna: dwa zdjęcia lotnicze [ok. 1929 i ok. 1935] - jedno w kierunku Przymorza, drugie w kierunku Nowego Portu, Plaża w Brzeźnie [ok. 1915], Hotel Seestern [1912], sala balowa hoteku Seestern [ok. 1925], Hala Plażowa i Dom Kuracyjny (pocztówka łączona) [ok. 1900] i ulica Zdrojowa, widok w kierunku plaży [ok. 1920].

 • Donald Tusk, Wojciech Fortuna, Grzegorz Fortuna, Konrad Nawrocki, Był sobie Gdańsk, cz. 1 - 1996, cz. 2 - 1997, cz. 3 - , cz. 4 -
  Część 1 - dwie fotografie (s. 216): Skwer i Dom Zdrojowy w Brzeźnie [ok. 1905], Końcowy przystanek tramwajowy w Brzeźnie przy plaży [ok. 1925]; cześć 2 - nie zawiera zdjęć Brzeźna;