Bez nazwy
Rozkład jazdy
Wszystkie rozkłady jazdy autobusów, tramwajów i SKM pochodzą z serwisów ZKM i SKM (umieszczonych m. in. na stronach portalu trojmiasto.pl)
Komunikacja publiczna w Brzeźnie

Układ powiązań komunikacyjnych Brzeźna jest korzystny i wielorakierunkowy: w kierunku południowym i zachodnim - do Wrzeszcza, Zaspy i Przymorza, a poprzez nie do dalej położonych dzielnic Gdańska i aglomeracji, jak i wschód w kierunku Nowego Portu i Letnicy. Transport publiczny jest zapewniony poprzez połączenia tramwajowe, autobusowe, a także kolejowe (choć w tym przypadku z uwagi na peryferyjne położenie przystanków w minimalnym zakresie). Brzeźno posiada bezpośrednie połączenia z Dworcem Głównym PKP w Gdańsku (tramwaj nr 13) oraz przystankami SKM we Wrzeszczu (tramwaj nr 15), na Zaspie (autobus nr 188) i na Żabiance (autobus nr 148). Częstotliwość kursowania tramwajów i autobusu nr 148 jest wystarczająca, przydałoby się zwiększenie ilości kursów autobusu nr 188 (jeździ tylko rano i wczesnym popołudniem).
Mankamenty
Jednym z głównych mankamentów rozwiązań komunikacyjnych w Brzeźnie jest torowisko tramwajowe biegnące wzdłóż ulicy Mazurskiej. Tramwaj przejeżdża tutaj niemalże pod oknami domów, a skrzyżowania ruchu pieszego i kołowego z torowiskiem są niebezpieczne i słabo lub w ogóle nie oznakowane.
Przez Brzeźno (ulicą Gdańską i Krasickiego) odbywa się także tranzytowy ruch samochodów ciężarowych do bazy promowej.
Kolejnym mankamentem jest nieprzystosowanie torowiska tramwajowego na ul. Hallera do nowoczesnych pojazdów niskopodłogowych
.
Perspektywy
Polepszeniu komunikacji Brzeźna ze wschodnimi dzielnicami miasta, a także skróceniu wyjazdu na krajową trasę nr 7 będzie w przyszłości służyć wybudowanie tunelu pod Martwą Wisłą i połączenie obecnej ulicy Uczniowskiej z trasą warszawską przez Most Sucharskiego. Jednocześnie wzrośnie wtedy znaczenie ruch samochodowy przez obrzeża dzielnicy.