Brzeźno jest jedną z nadmorskich dzielnic Gdańska - linia brzegowa Zatoki Gdańskiej stanowi jej północno-wschodnią granicę. Od wschodu Brzeźno ograniczone jest terenami portu gdańskiego i linia kolejową z Gdańska do Nowego Portu. Na południu i południowym zachodzie granicami dzielnicy są ulice Uczniowska i Czarny Dwór oddzielające Brzeźno od terenów Wrzeszcza i Zaspy. Północno-zachodnią granicą Brzeźna jest deptak biegnący od ulicy Czarny Dwór do mola (które należy do naszej dzielnicy). Tak wyznaczony obszar zajmuje powierzchnię ok. 270 ha (2,7 km2) i jest zamieszkany przez ok. 16,5 tysiąca ludzi. Zabudowa mieszkaniowa dzielnicy koncentruje się jedynie na 1/3 powierzchni Brzeźna. Gęstość zaludnienia: 6 123 mieszkańców na kilometr kwadratowy.

Fragment planu Gdańska i okolic z początku lat 20-tych XX w. Reprodukowany fragment pochodzi z mapy Wolnego Miasta, na której znalazły się tereny od Sopotu po Przeróbkę i od morza po Brętowo, Migowo, Siedlce i Orunię.
To jedyna mapa, na której zaznaczono podmokłe terenu między obecną ulicą Uczniowską, Gdańską i torami kolejowymi (Rotes Meer).
Mapa dzięki uprzejmości autora strony Danzig on-line
Fragment planu "Pharus-Plan DanzigerIndustriegelandes"
1:15 000.
Początek lat 20-tych XX w.
Bardzo schematyczny i zawierający mało szczegółów topograficznych plan Brzeźna z około 1923 r. Reprodukowany fragment jest częścią mapy pokazującej uprzemysłowienie miasta (zakłady przemysłowe, linie i bocznice kolejowe). Zaznaczona jest polska szkoła przy ulicy Gdańskiej.
Mapa ściągnięta ze stron Forum Dawnego Gdańska
Mapa sztabowa (?) z 1924 r. Fragment mapy sztabowej (?) z 1924 roku. Fragment przedstawia okolice dzisiejszej pętli tramwajowej na końcu ulicy Gdańskiej. Widać m. in. łazienki z molem (Bad), dom zdrojowy (Kurhaus), halę brzegową (Strandhalle) oraz Park Brzeźnieński z doskonale widocznymi bunkrami.
Fragment planu "Danzig und Vororte" z 1935 roku Szczegółowy plan dzielnicy z 1935 r.
Południową granicą zabudowy Brzeźna jest ulica Sternicza (Kullingstraße), plan nie obejmuje istniejącej już wtedy ulicy Łozy (Feldweg). W budowie jest ulica Hellera (Osteestraße). Z ciekawostek - na prawo od łazienek widać strzałkę wskazującą kierunek "zur Westmole" (do mola zachodniego) - zamkniętego obecnie dla pieszych falochronu przy ujściu Wisły.
Mapa dzięki uprzejmości autora strony Danzig on-line
Fragment planu Gdańska z 1940 roku
skala 1:10 000
Na planie z 1940 roku południową granicą zabudowy Brzeźna jest ulica Sternicza (Kullingstraße) i Łozy (Feldweg). U wylotu ulicy Zdrojowej (Kurstraße) widać stare molo, na prawo od niego łazienki. Przy ulicy Hallera (Ostseestraße) zaznaczony jest nieistniejący już cmentarz. Łączność z resztą Gdańska zapewnia linia tramwajowa biegnąca ulicą Gdańską (Danziger Straße). Przy torach kolejowych wyraźnie jeszcze widoczny zarys dawnego fortu.
Mapa ściągnięta ze stron Forum Dawnego Gdańska
Plan Brzeźna z planu Danzig gestern und heute (wydanego przez wydawnictwo TESSA Verlag w 2002) będącego reprintem planu miasta Gdańska z roku 1940 (zamieszczonego powyżej) j.w.
Plan Brzeźna z planu Gdańska z roku 1957 12 lat po zakończeniu wojny Brzeźno zmieniło się bardzo niewiele - nie ma żadnych nowych ulic, tramwaj (zaznaczony tutaj przerywaną linią) biegnie ulicą Chrobrego, a nie Marksa (dzisiaj Hallera), między ulicą Gdańską a torami kolejowymi zaznaczone są mokradła widoczne jeszcze na niemieckich planach. Na planie nie ma zaznaczanej na przedwojennych planach ulicy Łozy/Feldweg. Plan jak wszystkie wydawane do 1989 roku - z dużą dowolnością traktuje rzeczywistą siatkę ulic.
Plan reprodukowany dzięki uprzejmości Pana Roberta Chrzanowskiego
Plan Brzeźna z planu Gdańska wydanego przez PPWK w 1964 r. Plan wydany przez PPWK w 1964 roku. Tutaj już duże zmiany - połączenie tramwajowe z resztą miasta poprowadzono ulicą Marksa (obecnie Hallera) - nie istnieje już historyczna trasa (opisywana m. in. przez Grassa w "Blaszanym Bębenku") biegnąca z Wrzeszcza do Brzeźna przez ul. Chrobrego. Wybudowano też linię tramwajową przez ulicę Mazurską. W okolicy ulicy Portowców zaznaczono nieistniejące dzisiaj ulice Dokerów, Mechaników i Trymerów (ulic tych zresztą nie ma już na kolejnym planie wydanym kilka lat później.
Plan reprodukowany dzięki uprzejmości Pana Roberta Chrzanowskiego
Plan Brzeźna z planu Gdańska wydanego przez PPWK w 1968 roku Od zakończenia wojny do wydania tego planu w Brzeźnie przybyły jedynie 3 ulice: Portowców, PCK i Chodkiewicza. Brzeźno ma połączenie z resztą miasta jedynie przez al. Marksa (Hallera) i Krasickiego, nie istnieje jeszcze ulica Czarny Dwór. Przez Brzeźno nie jeździ żaden autobus, komunikację zapewniają za to cztery linie tramwajow 5, 13, 14 i 15.
Nie istnieją jeszcze żadne ulice na sąsiedniej Zaspie.
Plan - tak jak powyższe dwa - wykonany jest z podziwu godną nonszelancją i niedokładnością.
Plan Brzeźna z planu Gdańska wydanego przez PPWK w 1977 roku Na mapie wydanej w 1977 roku nie istnieją jeszcze ulice Adwentowicza, Zelwerowicza, Galla, Osterwy, Kobieli, Kotarbińskiego i Cwiklińskiej.
Trzy ulice mają inne nazwy niż obecnie:
Hallera - Karola Marksa
Gwiazdowskiego - Lucjana Szenwalda
Młodzieży Polskiej - Janka Krasickiego
Autobus 148 jeździ w stronę Nowego Portu przez Dworską i Walecznych, a wraca przez Gdańską i Uczniowską. Przez Brzeźno do Nowego Portu jeżdżą tramwaje nr 7 z Oliwy przez Przymorze i Zaspę i nr 14 z Abrahama przez Wrzeszcz i Operę. W okolicach dzisiejszego deptaka łączącego molo z Zaspą przebiega ulica Plażowa.
Plan Brzeźna z planu Gdańska wydanego przez PPWK w 1985 roku Od wydania planu z 1977 wytyczono kilka ulic we wschodniej części Brzeźna. Nie istnieje jeszcze tylko ulica Kobieli. Ulica Janka Krasickiego została przemianowana na Młodzieży Polskiej.
Autobus 148 w stronę Nowego Portu nadal jeździ przez Dworską i Walecznych, a wraca przez Gdańską i Uczniowską. Zlikwidowany został tramwaj nr 14. To co na planie zaznaczono jako "molo" to betonowe resztki przedwojennego mola istniejące do tej pory. W odróżnieniu od planu z 1977 nie ma zaznaczonych plaż strzeżonych - w Zatoce nie można się było wtedy kąpać.
Plan Brzeźna z Atlasu Trójmiasta wydanego przez PPWK w 1997 roku Wytyczono już wszystkie ulice. Przemianowano al. Marksa na al. Hallera i ulicę Szenwalda na Gwiazdowskiego (Lucjan Szenwald to przedwojenny poeta, członek KPP, żołnierz Armii Czerwonej i Armii Berlinga, walczył pod Lenino, a Tadeusz Gwiazdowski był aktorem - zagrał niewielkie role m. in. w "Kanale" Wajdy i "Pętli" Hasa). Autobus 148 jeździ w obie strony przez Dworską (do Nowego Portu przez PCK, w stronę Żabianki przez Walecznych). Zostały tylko dwa tramwaje: nr 13 i 15. Na planie jest już zaznaczone nowe molo (w budowie).
mapa Brzeźna ze stron Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Gdańska. Mapa dzielnicy z dokładnie zaznaczonymi granicami. Południową granicą Brzeźna nie jest ulica Uczniowska - do dzielnicy należą jeszcze ogródki działkowe znajdujące się przy niej. Do Brzeźna należy również plaża ciągnąca się do ujścia Martwej Wisły (tutaj granicą jest płot obszaru wolnocłowego).